Personvernerklæring

Generelle bestemmelser

Denne erklæringen, som omhandler vår behandling av personopplysninger, heretter kalt «Personvernerklæring» beskriver hvordan Serene Center Guiding Universal5 samler inn og behandler opplysninger om våre brukere på hjemmesiden www.klarsyn24.no

Denne personvernerklæringen gjelder for alle personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi samler inn via vår hjemmeside, www.klarsyn24.no heretter kalt «hjemmesiden».

Serene Center Guiding Universal5 er dataansvarlig for de personopplysningene vi samler inn om deg.

Innsamling av personopplysninger

Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Når du besøker vår hjemmeside og registrerer deg som bruker, samler vi inn opplysninger om deg automatisk, som hvilken nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på, IP-adresse og informasjon om PC-en din.

Når du kjøper en ytelse på vår hjemmeside, registrerer vi i tillegg følgende personopplysninger: Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse samt opplysninger om hvilke ytelser du kjøper.

Hvilke formål tjener personopplysningene?
Personopplysningene benytter vi til å forbedre kjøpsopplevelsen og hjemmesiden, til å optimere konvertering og til å foreta målrettet markedsføring.

Personopplysninger benytter vi til å kunne levere ytelsen til deg og for å kunne oppfylle våre regnskapsmessige forpliktelser.

Hva er grunnlaget for behandlingen?
Innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre interesser i å forbedre hjemmesiden, samt for at vi skal kunne tilby deg våre ytelser .

Innsamlingen av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle brukeravtalen vi har med deg. Vi samler inn IP-adresser for å kunne forhindre svindel.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger lagres på våre sikre servere. Noen personopplysninger videregis til tredjepart. Noen av disse tredjepartene er databehandlere som oppbevarer og behandler personopplysninger på vegne av Serene Center Guiding Universal5 i henhold til denne datapolitikken og i henhold til de databehandleravtalene som er inngått med respektive databehandlere. Alle persondata oppbevares og behandles i henhold til den gjeldende lovgivningen om beskyttelse av persondata.

Hvordan samles personopplysningene dine inn?
Personopplysninger samles primært inn ved opprettelse av kundekontoer og gjennomføring av kjøp.
I tillegg samler vi inn personopplysninger på hjemmesiden, blant annet ved hjelp av informasjonskapsler.

Bruk av databehandlere og dataansvarlige

Vi benytter oss av eksterne virksomheter til blant annet å assistere den tekniske driften av hjemmesiden, samt for å utføre målrettet markedsføring, herunder retargeting, vurdering av kjøpsforløp og forbedringer av hjemmesiden. Visse av disse eksterne virksomhetene er selvstendige dataansvarlige for de dataene som blir gitt videre til disse. Grunnlaget for denne utleveringen er en interesseavveining av hhv. Serene Center Guiding Universal5s interesser og brukerens interesser.  I tillegg har Serene Center Guiding Universal5 inngått avtaler om utlevering av data til eksterne virksomheter med det formål å oppfylle brukerregistreringen og levere ytelser. Det kunne eksempelvis være Altapay betalingsgateway og telefonsystemet twilio.
Andre av disse eksterne virksomhetene er databehandlere underlagt vår instruks. De behandler data på vegne av oss, og Serene Center Guiding Universal5 klarsyn24.dk APS er derfor ansvarlige for at databehandlerne ikke bruker data som de får fra oss til annet enn å oppfylle avtalen som er inngått med oss. Alle våre databehandlere har inngått skriftlige databehandleravtaler med oss, hvori det er fastsatt retningslinjer for hva de må og ikke må benytte de overførte dataene til.

En av disse databehandlerne, Google Analytics v/ Google Inc, er etablert i USA, og de nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield.

Dine rettigheter

Vi ønsker i videst mulig omfang å skape åpenhet omkring vår behandling av personopplysningene dine, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig opplyse deg om rettighetene dine.

Dokumentasjon
Som et ledd i våre bestrebelser på å høyne det generelle datasikkerhetsnivået, krever vi dokumentasjon før vi behandler en henvendelse, hvori du gjør bruk av rettighetene som nevnes i pkt. 4.3–4.9.

Ved en henvendelse til Klarsyn24.dk om sletting av persondata, må du gjennom en identifikasjonsprosess før personopplysningene slettes. Dette innebærer at du blir tilsendt en PDF som du bes underskrive personlig, og som du deretter returnerer enten i fysisk form eller som skannet dokument.

Det skannede dokumentet sendes til [email protected] Alternativt kan du sende et fysisk underskrevet dokument til nedenstående adresse:

Serene Center Guiding Universal5

klarsyn24.dk Aps
Æblekrogen 4
3370 Melby

Gjelder henvendelsen de andre rettighetene som er nevnt nedenfor, vil det være tilstrekkelig om det sendes en anmodning fra den registrerte e-postadressen. Henvendelsen bør sendes på e-post til [email protected]

Rett til innsikt
Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere vi benytter i forbindelse med behandlingen.

Denne retten kan utøves ved å generere en automatisk rapport. Dette gjøres ved å kontakte klarsyn24.no på [email protected] , som vil sende en e-post med personopplysningene til deg.

Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Såfremt du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å sende oss en skriftlig henvendelse slik at vi kan korrigere opplysningene.

Opplysninger vi har samlet inn i forbindelse med din opprettelse av en kundekonto, kan du korrigere selv ved å logge på kundekontoen din under punktet «Logg inn».

Rett til sletting
I visse tilfeller har du rett til å få personopplysningene dine slettet av oss. I det omfang opplysningene dine er nødvendige, eksempelvis for å kunne overholde våre regnskapsmessige forpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette personopplysningene dine. Det samme gjelder hvis opplysningene dine skal brukes til å gjøre et rettskrav gjeldende eller forsvare oss mot et.

Rett til å begrense behandlingen til oppbevaring
I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine til kun å bestå av oppbevaring, eksempelvis hvis du mener at opplysninger vi behandler om deg ikke er korrekte.

Rett til dataportabilitet
Du har rett til å få dine personopplysninger utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse opplysningene til en annen dataansvarlig når vi samler inn personopplysningene dine i forbindelse med at du kjøper et produkt av oss.

Rett til innsigelse
Du kan til enhver tid gjøre en innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, som vi samler inn til bruk for å forbedre funksjoner på hjemmesiden og oppbyggingen av denne hvis du har særlige grunner til dette.

Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunner til å fortsette behandlingen, er vi ikke lenger berettigede til å behandle dine personopplysninger.

Rett til å tilbakekalle samtykke
Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle ditt samtykke i forbindelse med din påmelding for vårt nyhetsbrev.

Rett til å klage
Du har til enhver tid rett til å sende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K om vår behandling av dine personopplysninger.

SLETTING AV PERSONDATA 

Personopplysninger som vi registrerer om deg gjennom vår hjemmeside, oppbevares som utgangspunkt i 5 år, såfremt det ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes det at det blir foretatt et kjøp, endret opplysninger eller logget inn. Kundekontoen blir deretter utelukkende slettet, såfremt kontoen har vært inaktiv i 5 år.

Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.

Alle kjøpsopplysninger slettes automatisk etter 5 år.

Opplysninger som vi har samlet inn i forbindelse med at du har gitt ditt samtykke til at vi må sende deg nyhetsbrev, slettes hvis du tilbakekaller ditt samtykke, jf. pkt. 4.8.

Datasikkerhet

Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes, samt mot at de kommer til kjennskap eller misbrukes av uvedkommende.

I forbindelse med implementeringen av de organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene, har vi fastsatt retningslinjer for hvilke medarbeidere som har tilgang til dine data, slik at kun de medarbeiderne som har behov for å få tilgang til dataene dine, får tilgang til disse.

INFORMASJONSKAPSLER 

Serene Center Guiding Universal5 klarsyn24.dk Aps benytter seg av informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen samt persontilpassing av innhold og annonser på hjemmesiden www.klarsyn24.no. Denne informasjonen deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og informasjonskapsler brukes til anonym sporing på tvers av hjemmesider. Ved å bruke vår nettside godkjenner du bruken av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel er en liten datafil som gjør det mulig å lagre opplysninger eller få tilgang til allerede lagrede opplysninger på datamaskinen din fra den hjemmesiden du besøker. Informasjonskapsler brukes av de aller fleste hjemmesider i dag. Informasjonskapsler er med på å sikre at hjemmesidens funksjoner fungerer som de skal, og de brukes til å kunne gjenkjenne datamaskinen din ved tilbakevendende besøk. Det lagres ikke noe personlig informasjon i våre informasjonskapsler, og de kan ikke spre virus eller andre skadelige programmer. Se mer om våre informasjonskapsler i våre handelsbetingelser.

Såfremt du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler, finnes det en veiledning for hvordan du gjør dette på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Fremgangsmåten er forskjellig, alt etter hvilken nettleser man benytter.

Kontaktopplysninger

Serene Center Guiding Universal5 Klarsyn24.dk Aps er dataansvarlig for de persondataene som samles inn via hjemmesiden klarsyn24.no

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne personvernerklæringen, kan du kontakte:

Serene Center Guiding Universal5

Klarsyn24.dk Aps
Æblekrogen 4
3370 Melby
Danmark
Tlf.nr.: (+45) 70222258
E-mail: [email protected]

Endringer i personvernerklæringen

Vi er til enhver tid berettiget til å foreta endringer i denne personvernerklæringen.
Såfremt du ikke kan akseptere den endrede erklæringen, har du ikke mulighet for å fortsette bruken av hjemmesiden klarsyn24.no.

Med vennlig hilsen
Klarsyn24.no
SereneCenter Guiding Universal5

klarsyn24.dk Aps