Du har nok hørt om klarsynthet, og kanskje er du allerede helt inneforstått med hva du kan bruk klarsynthet til. Men hvordan arbeider en klarsynt? Og hvordan kan den klarsynte motta budskap fra åndeverdenen til deg? Det kan du finne ut mer om her.

Det finnes mer enn 100 forskjellige typer klarsynthet, som er den klarsyntes måte å fange opp budskapene på, men de 5 mest vanlige er visjon, lyd, duft, følelse og smak. Når de åndelige guidene sender budskapene ned, lander de i den klarsyntes følelsesregister, hvorpå den klarsynte oversetter dem for deg. Og det hele skjer med lynets hastighet.

Åndeverdenen kommuniserer med den klarsynte på den måten den klarsynte best fanger opp budskapene på. Derfor arbeider klarsynte på forskjellige måter. Noen klarsynte får for eksempel informasjonen gjennom følelser, mens andre mottar budskapene gjennom visjon, lyder eller dufter.

Klarsynthet – åndene styrer formidlingen av budskap

I klarsynthet stiller den klarsynte seg til rådighet for åndeverdenen. Det betyr at alle sanser stilles til rådighet for de åndelige guidene, og hele kroppen er i beredskap for å motta budskapene. Åndene velger deretter hvilken eller hvilke sanser budskapene sendes gjennom.

Hvis en klarsynt mottar budskap gjennom synet sitt, kan budskapene enten fremstå som symboler eller konkrete bilder, og noen ganger er det en kombinasjon. Hvis en klarsynt mottar budskap til en person som er veldig privat eller tilbakeholdende, kan informasjonen dukke opp som symboler som den klarsynte ikke forstår – men som til gjengjeld gir fullstendig mening for mottakeren.

Som klarsynt er kunsten å sette seg selv til side og la åndeverdenen påvirke seg. Det finnes ikke to klarsynte som er like, fordi klarsynte formidler ting på hver sin måte. Men som mottaker av budskapene opplever du kanskje at essensen av innholdet lener seg i retning av hverandre.

Klarsynthet på telefon eller fysisk seanse

Mange forbinder klarsynthet med et hyggelig rom fylt med stearinlys og mystikk, der den klarsynte kontakter åndene foran mottakeren. Men åndeverdenen er uavhengig av tid og sted, og derfor fungerer klarsynthet over telefon like godt som hvis du sitter i det samme fysiske rommet som den klarsynte.

Det kan sammenlignes med å bruke internett, der du kan koble deg opp for å prate med alle i hele verden. Klarsynthet er egentlig bare en form for åndelig Internett-forbindelse, hvor den klarsynte kobler seg til åndeverdenen og formidler budskapene til deg.

Faktisk kan det være en fordel å velge en klarsynt seanse over telefonen, fordi den klarsynte ikke blir farget av det fysiske uttrykket ditt, slik som klær, farger, ansiktsuttrykk, lukt osv. Man kan nemlig fortelle mange ting om et annet menneske bare ved å se på ham eller henne, og den muligheten har selvsagt ikke den klarsynte over telefonen.

Det betyr at den klarsynte er nødt til å stole 100 % på åndeverdenen, så den klarsynte ikke blir farget av de fysiske uttrykkene. Uansett om du foretrekker en klarsynt seanse over telefonen eller i et fysisk rom, er det viktig at du har en god følelse i magen når du snakker med den klarsynte. Du skal føle deg trygg, og det legger vi stor vekt på hos Klarsyn24.no.

Klarsynthet møter deg i akkurat din situasjon

Mange klarsynte bruker sin empatiske side til å føle hvordan energien er rundt deg, så de kan få bedre svar på hvordan du kan løftes ut av problemene dine. Klarsynthet handler i stor grad om å møte deg som menneske akkurat der du er. Det betyr også at du får svar som kan hjelpe deg videre til å nå målet ditt.

Når den klarsynte har registrert hvordan du har det, trekker han eller hun seg ut av følelsen igjen for å kunne gå inn i klarsynet sitt og hjelpe deg. Hvis den klarsynte forblir i følelsesuniverset, kan svarene bli farget av følelser. Derfor er den klarsynte svært bevisst på sine egne følelser i forhold til de følelsene som formidles fra de åndelige guidene.

Det er viktig at du er bevisst på at det er ditt liv, og du har selv et ansvar for å ta beslutningene. De åndelige guidene dine vil fortelle deg hvilke muligheter du har hvis du går den ene eller den andre veien. Men du må gå inn i situasjonen med åpne øyne.

For eksempel kan du stille spørsmålet ”Når møter jeg en ny mann?”, men i virkeligheten vil du sannsynligvis heller vite når du møter en mann som kan gi deg det livet du gjerne vil ha. Klarsynthet vil på en konstruktiv måte bistå deg med å finne frem til det du ikke kan se selv.

Du får veiledning for å komme enklest til målet ditt

Klarsynthet gir deg altså ikke et statisk svar på spørsmålet eller utfordringen din. Svarene til deg er muligheter som kan gi deg et annet perspektiv på å løse utfordringen din. Det er lett å se seg blind på problemet, og ofte kan det være vanskelig å se skogen for bare trær når du leter etter en løsning. De åndelige guidene dine veileder deg i å komme enklest utenom de hindringene som er på veien din.

Jo mer bevisst du er på hva du gjerne vil vite, jo bedre blir tiden din brukt. Og er du klar til forandring, er du allerede mye nærmere ditt endelige mål. Med den åndelige veiledningen lærer du å være til stede i livet ditt og situasjonen din på en sunn måte. Det viktigste er at du er åpen for hva som kommer og ikke setter foten ned for det som ikke lar seg gjøre.

Vil du for eksempel gjerne vite i hvilken retning parforholdet ditt går, kan en del av dine åndelige guiders veiledning handle om hva du selv kan gjøre for å tiltrekke deg en god partner – og hvordan du kan gi slipp på det du ikke ønsker i livet ditt.

Hva kan du få svar på ved en klarsynt seanse?

Du kan spørre den klarsynte om alt mellom himmel og jord. Få svar på alt om kjærlighet, jobb, helse, bevegelser, investeringer og rettssaker – bare for å nevne noen typiske emner. Kanskje lurer du på om du skal kjøpe en hund. Kanskje lurer du på hva meningen med livet er, eller hvordan du får tingene til å fungere i hverdagen. Du får svar på akkurat det dilemmaet du står i.

Alle kan ha godt av klarsyn. Derfor hjelper vi alle, fra omsorgspersoner som sosial- og helsearbeidere og leger som stresser i hverdagen, til politikere som har bruk for veiledning til valgkamp og andre politiske situasjoner. Med klarsynthet kan vi hjelpe deg med å treffe de riktige beslutningene, slik at du kan komme dit du ønsker å være.

De åndelige guidene dine er klare til å vise deg hvordan du fjerner hindringene på din vei, en etter en. Etter den klarsynte seansen vil du føle at det er lys i enden av tunnelen, og veien til målet ditt blir samtidig god og interessant. Innerst inne handler det om å leve hvert øyeblikk av livet ditt på en måte som er konstruktiv og spennende.

Står du i et dilemma og trenger veiledning for å komme videre? Kontakt oss på www.klarsyn24.no. Du registrerer deg som bruker på nettsiden vår her.