I et hus ute på landet satt en kvinne som ikke orket så mye. Hun hadde dårlig helse, og hun var ikke særlig lykkelig. Huset luktet litt av kattetiss, og hjemmet var ikke i orden. Kvinnen hadde på en måte gitt opp både hjemmet og seg selv etter at mannen hennes hadde begått selvmord noen år tidligere.

Situasjonen var trist. Men kvinnen hadde likevel bruk for å vite hvordan hun kunne komme videre. Derfor kontaktet hun Klarsyn24s Klarsynte, som stilte inn på kvinnens personlige guider. Det første den klarsynte fikk vite, var at kvinnen drakk svært mye, og at helseproblemene hennes skyldtes garvesyren i rødvinen. Kvinnen visste det allerede, men ville bare ikke anerkjenne det.

– Du står ved en skillevei, fortalte den klarsynte etter beskjed fra guidene, og du kan få helsen din tilbake. Det hadde kvinnen vanskelig for å tro på etter flere års håpløshet. Men den klarsynte mottok et tydelig bilde av kvinnen, der hun både kunne sykle og kjøre motorsykkel hvis hun stoppet med å drikke alkohol.

Fra alkoholisk håpløshet til selvhjulpen fighter

Beskjeden fra kvinnens guider var at hun skulle starte med å skjære litt ned, så ville hun merke at hun fikk det litt bedre. Kvinnen var skeptisk, for rødvinen var en trygghet i hverdagen hennes, og det virket umulig å gi slipp på den. «Prøv nå bare en ukes tid, så får du beviset», fortalte den klarsynte.

Det gikk et halvt år hvor kvinnen levde livet sitt, og en dag skrev hun til den klarsynte at hun hadde stoppet med å drikke alkohol. Resultatet var at hun nå kunne kjøpe og kjøre motorsykkel. Det var ingen som hadde gjort noe for å hjelpe henne. Hun hadde bare mottatt et viktig budskap fra guidene sine, men selve arbeidet hadde hun vært alene om.

Når du står i en håpløs situasjon, kan klarsynte gi deg et håp og et lite hint om hvordan du kan få det bedre. Ofte handler det om å ta ett skritt av gangen, fordi vi som mennesker blir handlingslammede når vi ikke vet hva vi skal gjøre.

Spis elefanten en bit om gangen

Når en oppgave virker uoverskuelig, så prøv å spise en bit av elefanten om gangen. Og har du vanskelig for å se hvor du skal begynne, kan en klarsynt gå inn og få et overblikk, og gi deg svaret på hva som er viktigst for deg å gjøre akkurat nå.

For kvinnen var alkoholen blindsonen i livet hennes som førte med seg andre dårlige ting, som dårlig helse og håpløshet. For deg er det kanskje jobben eller en dårlig relasjon som blokkerer for de gode tingene i livet. Det krever en kraftanstrengelse å løsrive seg fra dårlige vaner. Men loven om tiltrekning sier at du tiltrekker mer av det du lever med, uansett om det er bra eller dårlig.

Hvis du er i en nedadgående spiral, vil du tiltrekke andre i samme nedtur. Det fører til at du og omgangskretsen din holder hverandre i roller som blir til mønstre, som kan komme til å gjøre ting verre senere i livet. Det blir aldri fantastisk, og du vet derfor godt at du er nødt til å gjøre noe annet. Ja, du vil møte motstand når du gjør endringer, fordi du har oppdratt omgangskretsen din til at du er på en bestemt måte. Men du skal nok komme gjennom det.

Tving pickupen inn på et nytt spor

For å være der for andre, er du nødt til å redde deg selv først. Bruk energien din på deg selv og dem du gjerne vil dele energien din med. Og vær oppmerksom på hvem du inviterer inn i energien din. Hos klarsynte får du budskap som kan hjelpe deg på de områdene du har utfordringer med i dag. Og du kan få svar på om det er et bestemt område hvor problemet til det store kaoset oppstår.

Med hjelp fra guidene dine kan du gjennom den klarsynte finne bakgrunnen for problemene dine, og når du har erkjent hva du gjør eller ikke gjør, kan du endre på det. I hodene våre har vi bredsporede motorveier som er vår overbevisning om hvordan ting skal være.

Og vi gjentar ubevisst eller bevisst de overbevisningene vi har. Prøv å skyve pickupen slik at den går over i et nytt spor og ned en sidevei, så kan du oppdage noe nytt eller bedre. Hvis du ikke er tilfreds med det du har fått hittil, så må du gjøre noe annet. Også selv om det er grenseoverskridende.

Klarsynte kan hjelpe deg med veiledning som har flere strenger å spille på, og som tar utgangspunkt i deg og ditt liv. Ansvaret for å endre ditt liv ligger hos deg, men du får et innblikk i hvor og hvordan du kan komme deg dit du drømmer om.

Er du klar til å gjøre tingene annerledes? Så kontakt Klarsyn24 på www.klarsyn24.no.