Som bedriftseier kan du innimellom ha bruk for sparring og ny inspirasjon for å skape bedre samhold/lagånd blant personalet, og dermed skape vekst i omsetningen. Det var utfordringen for en bedriftseier med 27 ansatte som fikk Klarsynt Bedriftsrådgivning og endte med både avskjedigelser, ansettelser og vekst.

Etter mange år som eier av en virksomhet med 27 ansatte, opplevde bedriftseieren stagnering på flere fronter og hadde bruk for ny inspirasjon. «Hvor er virksomheten på vei hen? Er den på riktig vei? Hva skal vi? Hvor skal vi satse? Når skal vi satse?», var en del av spørsmålene som jevnlig dukket opp, men som det var vanskelig å finne svarene på.

En samtale med Klarsyn24.no ble starten på en prosess hvor hele virksomheten ble gjennomgått og justert, slik at kursen for den optimale veien frem mot vekst kunne legges. Det første punktet på dagsordenen var personalsammensetningen, hvor det viste seg noen tydelige utfordringer etter sparringen med den klarsynte.

Åndelige guider gir flere mulige løsninger

Før prosessen ble satt i gang, tok Klarsyn24s klarsynte kontakt med virksomhetseierens åndelige guider medialt (en «direktelenke» til den åndelige verden). De åndelige guidene gav den klarsynte beskjeder som var relevante for bedriftens fremgang. Deretter videreformidlet den klarsynte beskjedene til bedriftseieren.

De åndelige guidene gir som utgangspunkt ikke bare en løsning på en utfordring. Men en oversikt over hva som skjer når du går til høyre, til venstre eller unnlater å gjøre noe. Dette handler om å ta ansvar for egne handlinger. Man må huske at den åndelige verden kun gir beskjed om hva de mener er best for klienten akkurat her og nå. Og at det kun er muligheter. Beskjedene rommer flere forskjellige muligheter, og det er opp til mottakeren selv å ta valget og ansvaret, for det er personen som må eie beslutningen. Derfor overleverer den klarsynte beskjedene i et språk som gir personen mulighet til å bruke budskapene til å ta et valg.

I denne bedriften merket den klarsynte at endringene først måtte komme i personalgruppen. Ofte foregår rådgivningen over flere ganger, fordi både ledere og medarbeidere skal kunne følge med i prosessen. Spesielt hvis det betyr at medarbeidere skal avskjediges og ansettes.

Klarsynt Bedriftsrådgivning viser styrker og svakheter hos medarbeiderne

Den klarsynte gikk gjennom alle de ansatte i virksomheten ved hjelp av de åndelige guidene for å finne styrker og svakheter, og hvordan hver enkelt medarbeider passer inn i virksomheten. Gjennomgangen gir raskt et bilde av om der kan være brodne kar, og hvor de ev. er. Det blir tydelig hvilke medarbeidere som tilfører bedriften noe godt, og hvem som står i veien for veksten i virksomheten.

Bedriftseieren fikk gjennom sparringen med den klarsynte bilder på hva som ville skje hvis en bestemt ansatt ble avskjediget, sammenlignet med hvis den ansatte ikke ble avskjediget. Eieren fikk også bilder på hva som ville skje hvis bedriften iverksatte en omstrukturering.

Det endte med at 3 medarbeidere ble avskjediget, og de tok det alle godt. Felles for de 3 medarbeiderne var at de allerede var klare til å forlate bedriften. De manglet bare dyttet til å komme videre i karrieren.

Klarsynt Bedriftsrådgivning styrket personalet

Den klarsyntes gjennomgang av en personalgruppe kan være med på å styrke det samholdet som allerede finnes. Og gjennomgangen kan samtidig hjelpe medarbeidere med å komme videre til en ny virksomhet hvor de passer bedre inn eller har bedre muligheter for å utvikle seg.

Det kan være vanskelig for en virksomhet å se selv hvor svakhetene er og vurdere om det må en omstrukturering til eller en avskjedigelse. Gjennomgangen var svært effektiv for denne virksomheten fordi personalsammensetningen endte med å bli mer harmonisk. Medarbeiderne har fått ro og større samhold, og det har skapt stabilitet i bedriften.

Etter avskjedigelsene skulle virksomheten ansette nye medarbeidere til stillingene. I den prosessen hjalp Klarsyn24 med å finne personer som passet inn i virksomheten, slik at personalgruppen kunne fortsette med å oppleve samhold. De første nye medarbeiderne ble deretter ansatt, og de fikk kontroll på personalsituasjonen.

Klarsynt Bedriftsrådgivning og sparring sikrer fortsatt vekst

Da gjennomgangen av personalgruppen var overstått, gikk turen videre til markedsføringen. Eieren av bedriften fikk via de åndelige guidene svar på hvor det var best å iverksette tiltak, og hvor de skulle legge pengene. De fikk svar på hvordan de kunne gripe an markedsføringen, og når de kunne utføre de forskjellige delene.

Med den kunnskapen endret bedriften en del av markedsføringen, og noen elementer ble plukket bort, mens andre ble justert eller økt. Samtidig justerte bedriften på personaldekningen slik at travle perioder nå er dekket inn på de riktige tidspunktene. Det har minimert personalkostnadene, og alt i alt er virksomheten i klar vekst og omsetningen har steget.

Klarsyn24 er stadig med i sparringen rundt viktige områder for bedriften, slik at de fortsetter å bevege seg i riktig retning. Og fordi denne bedriften turte å bruke rådgivningen fra de åndelige guidene, ser fremtiden lysere ut på alle fronter.

Er du også klar til å få rådgivning fra dine åndelige guider og skape fremgang i virksomheten din?
Så kontakt de dyktige klarsynte forretningsrådgiverne hos Klarsyn24.no