Hun var i midt i sitt livs krise. Kjæresten til gjennom mange år, hadde gått fra henne igjen. Det var ikke noe nytt – tvert imot hadde dette blitt et mønster i forholdet deres. Og nå fokuserte hun på om og hvordan hun skulle få ham tilbake.

Situasjonen var ikke god, og kvinnen hadde behov for å vite hvordan hun skulle forholde seg til kjæresten. Ville han komme tilbake? Og hva kunne hun gjøre for at han skulle gjøre det? For å finne svarene, kontaktet hun Klarsyn24 Den klarsynte rettet fokuset mot kvinnens personlige veiledere, og brukte klarsyn og tarotkort til å lese henne og situasjonen hun befant seg i.

Det første den klarsynte så, var hennes indre. Innerst inne tvilte kvinnen på følelsene sine, men på grunn av de mange tankene hun hadde om å ønske kjæresten tilbake, la hun ikke merke til det.

Beskjeden fra veilederne hennes, var at kjæresten hennes ville komme tilbake, og at hun måtte fokusere på sine egne følelser. Hvis hun gjorde dette, ville hun merke at hun ble bedre, og dermed få innsikt i hva hun ville med livet sitt.

Dette ble starten på en reise for kvinnen. Reisen viste henne når og hvordan kjæresten skulle komme tilbake. Veilederne hennes fortalte hvordan hun kunne skille hva tankene hennes fortalte, fra hva hennes indre fortalte.

Reisen hjem til seg selv

Kvinnens veiledere ba henne forestille seg at hun «gjemmer bort kjæresten i et skap». De beskriver deretter hvordan livet hennes har sett ut i fortiden, hvordan er i nåtiden, og hvordan det vil se ut i fremtiden. De ga også kvinnen beskjed om at hun var i ferd med å utvikle seg, og at kjernen lå i at hun måtte finne tilbake til seg selv.

I prosessen brukte den klarsynte tarotkort. Dette ga kvinnen informasjon om hva hver måned ville bringe henne av innsikt, utfordringer, gleder og mye annet. Den klarsynte hjalp kvinnen med å håndtere utfordringene, og hele tiden holde fokus på å kjenne hvordan hun har det på innsiden.

Gjennom veiledere beskrev den klarsynte hvordan kvinnens indre følelsesliv var. Beskrivelsen skapte resonans hos kvinnen, og i løpet av samtalen fant hun igjen evnen til å kjenne seg selv. Sakte, men sikkert, kom gleden og optimismen tilbake til livet hennes. Hun opplevde økt ro, at hun var bedre til å leve i nået, og at hun nå hadde bedre innsikt i hva hun hadde bruk for.

Klarsyn ga henne overskudd til å bryte dårlige mønstre.

Da kjæresten vendte tilbake til kvinnen, slik som veilederne hadde fortalt at han ville, hadde hun gått videre i livet. Hun kunne derfor med ro i både sinn og hjerte takke nei til å bli kjærester igjen, noe som ellers ville vært mønsteret tidligere.

I dag bruker kvinnen magefølelsen i livet sitt. Gleden har kommet tilbake, og mulighetene – de som den klarsynte hadde fortalt henne om – hadde begynt å vise seg. Gjennom veiledere og tarotkort, viste den klarsynte henne veien for kvinnen – men hun gikk den på egenhånd.

Når livet byr på mange utfordringer, og du synes det er vanskelig å finne veien selv, kan klarsyn hjelpe deg med å se hvilke muligheter du har foran deg. I de fleste situasjoner handler det om å gjøre små endringer. Det kan fort bli uoversiktlig når tankene tar for stor plass til at følelsene kommer til.

Du er ikke tankene dine, og tankene er ikke deg

Mange tror at det riktige er å vurdere livet ut fra tankene våre, men realiteten er at det er vi som skaper dem. Det betyr at vi med rett hjelp endre tankemønstrene våre, slik at dem står i harmoni med hvem vi er og målene vi har med livet.

Gjennom klarsyn kan veilederne dine vise deg hvilke utfordringer du har, og gi deg en løsning på dem. Du må selv erkjenne hvilke handlingsmønstre du har, og endre dem. På denne måten kan du oppnå livet du drømmer om. Men veilederne dine viser deg veien ved hjelp av mange ulike metoder, slik at du raskere kan nå målene du drømmer om.

Er du klar for et vennskapelig dytt i ryggen fra dine åndelige veiledere, slik at du kan leve ut drømmene dine? Klarsyn24 kan hjelpe deg videre – finn en av våre dyktige konsulenter her KlarsynTarotkort.