Noen ganger kommer det hjelp fra en uventet kant. Det fant en kvinne ut da hun kontaktet Klarsyn24 for å få kontakt med sine avdøde besteforeldre (Avdødekontakt). I stedet trådte en av de gamle arbeiderne fra besteforeldrenes gård frem, og han hadde noen viktige beskjeder til henne.

En kvinne hadde problemer med kjærlighetsforholdet sitt, som hun ikke klarte å finne ut av. Hun var sårbar og hadde en følelse av avmakt i livet sitt. Samtidig savnet hun familien sin på den andre siden. Da hun kontaktet Klarsyn24, ønsket hun derfor å få kontakt med besteforeldrene sine for å få en følelse av trygghet.

Den klarsynte kontaktet guidene sine for å stille inn på kvinnens avdøde, og han fikk navnet Sigurd svært tydelig gjennom. Kvinnen klarte imidlertid ikke å gjenkjenne navnet og ringte derfor til moren sin, som kunne fortelle en overraskende historie. Sigurd hadde nemlig vært en godt likt arbeider på besteforeldrenes gård.

Da relasjonen på den måten ble bekreftet, ble energien sterkere, og den avdøde kom tettere innpå. Den klarsynte fikk nå bilder av Sigurd, som var halt på et bein og gikk i tresko. Han hadde også veldig skjeve tenner i overkjeven. Opplysninger som moren kunne bekrefte. Energien ble nå enda bedre, og informasjonen begynte å komme gjennom den klarsynte til kvinnen.

Kontakt med avdød bidro til å ta en beslutning

Kvinnen hadde over lengre tid kjempet med selvbildet sitt. I forholdet sitt ble hun undertrykket, og hun hadde veldig vanskelig for å si fra. Utfordringen for kvinnen var at hun ikke våget å ta konsekvensene av den følelsen hun allerede hadde. Fordi hun befant seg i en krise, var hun i større grad til stede i hodet og i kontrollen av sitt sinn enn i kroppen sin, og kunne derfor ikke merke sin egen intuisjon.

Sigurd hjalp henne med å bekrefte noen av de tingene hun slet med, slik at hun kunne treffe rett beslutning. Selv om hun instinktivt allerede visste hva hun skulle velge, var det vanskelig fordi hun ikke visste hvor hun kom til å lande.

Med kontakten til avdøde Sigurd ble hun tryggere i beslutningen sin. Han poengterte at det viktigste for kvinnen var å få ro, leve i nuet og å ta beslutningen om å si fra og bli separert, slik at hun kunne komme seg videre og leve sitt eget liv.

Utvikling på det personlige plan via kontakt med avdøde

Med på veien fikk kvinnen noen råd fra Sigurd i forhold til hvordan hun skulle oppføre seg i hverdagen. Han la blant annet stor vekt på at kvinnen skulle leve i nåtiden og ikke henge fast i fortiden eller leve i fremtiden. Han kunne også bekrefte at kvinnens fremtid er god. Og han fortalte henne at man utvikler seg som følge av kriser, når man tør å ta steget ut på dypt vann.

Hvorfor akkurat Sigurd trådte frem i stedet for besteforeldrene, ga ikke den åndeverdenen noe svar på. Men Sigurd hadde i sitt fysiske liv også opplevd et ulykkelig kjærlighetsforhold, og hadde levd i den samme energien om at han ikke våget å ta en beslutning. Derfor kunne han veilede kvinnen så nøyaktig.

Når vi søker kontakt med en avdød, kan vi ikke selv styre hvem som kommer gjennom. Åndeverdenen er intelligent og sørger for å sende gjennom dem som kan gi oss utvikling på et personlig plan. Men det finnes ingen fasit, og derfor skal vi selv våge å ta de nødvendige skrittene og ta ansvar for å treffe beslutningene.

Viktig å holde fast ved egne verdier

Etter kontakten med Sigurd fikk kvinnen klipt av snoren til det ulykkelige forholdet sitt, og hun ble oppriktig glad igjen etter en svært sårbar periode. Gjennom kontakten med de avdøde ble hun inspirert til å avslutte forholdet for å bevare selvbildet sitt.

For åndeverdenen er det viktig at vi følger intuisjonen vår, og at vi gjør de tingene som føles riktige for oss. Det er viktig at du holder fast ved dine egne verdier, fordi det gir deg et fundament til å våge å si fra. I et parforhold er det et stort problem hvis du gir avkall på verdiene dine.

I det fem år lange forholdet hadde kvinnen ikke kunnet si fra, og hun hadde en følelse av frykt og angst i forhold til tosomheten. Tryggheten fikk henne til å søke tilbake til mannen gjentatte ganger. Men nå følte hun at hun var kommet til det punktet der det bare var en utvei, nemlig å avslutte forholdet.

Har du behov for å komme i kontakt med en kjær avdød, eller leter du etter inspirasjon til å ta en beslutning? Kontakt Klarsyn 24.

 

Møt våre dyktige Klarsynte veiledere